Hangö svenska församling PDF Skriv ut E-postadress

 

Se övriga händelser i händelsekalendern....

 

Fortsätt att ta hand om er - vi behöver alla varandra! Njut av allt det fina som naturen har att bjuda på och tänk på att det är de små sakerna och de oväntade mötena som många gånger är de mest värdefulla i livet.
 
 
INFO UPPDATERAD 8.9.2020
Vi följer myndigheternas anvisningar och iakttar de bestämmelser som gäller angående Corona-viruset.  

Våra kyrkor och församlingshemmet är igen öppna men en del begränsningar är vi tvungna att tillämpa för att deltagarnas säkerhet  skall kunna tryggas. Vi hoppas att deltagarna har förståelse för att säkerhetsavstånden hålls och vi iakttar bestämmelserna om hygien och städandet av offentliga utrymmen.
I Hangö kyrka kan vi nu ta in 120 personer i kyrksalen och 40 personer på läktaren.
I Lappvik kyrka är maximiantalet 30 personer
I Täktom kapell 25 personer
I begravningskapellet är maximiantalet 30 personer
Församlingshemmet öppnar efter midsommar, i lilla salen kan man ordna tillställningar för 15 personer och i den större för 30 personer.
 
De kyrkliga förrättningarna hålls (jordfästningar, dop och vigslar). Förrättningarna ordnas enligt de begränsingar som nu gäller.
 

 
 
joulu
 
 Bröll
 
FAST CORONA-VIRUSET JUST NU BEGRÄNSAR DE FLESTA MÄNNISKORS LIV SÅ ÖNSKAR HANGÖ SVENSKA FÖRSAMLING  ALLA EN GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRTIONDET OCH HOPPAS FÅ SE ER IGEN I OLIKA SAMMANHANG NÄR ALLTING ÅTERGÅR TILL DET NORMALA.
 
Hangö kyrka från luften

 
HANGÖ SVENSKA FÖRSAMLING  finns i Finlands sydligaste stad och består av lite under 3000 medlemmar. Församlingen vill vara en öppen gemenskap för tro, hopp och kärlek där alla är välkomna.  

Den svenska och den finska församlingen i Hangö är de sydligaste i den lutherska kyrkan i Finland. Församlingen är grundad 1874, samma år som staden Hangö. 1962 delades församlingen i en svensk och en finsk församling som idag fungerar som två ”grannförsamlingar” inom samma kyrkliga samfällighet.

Fastigheterna och den personal som sköter dem, samt ekonomiförvaltningen och begravningsväsendet är gemensamma (en närmare presentation av fastigheterna finns under Hangö kyrkliga samfällighet). Verksamheten sköts däremot huvudsakligen skilt för vardera språkgruppen. Trons språk och det egna språket tillhör samma viktiga del av livet.

Församlingen i Hangö lever i en tillvaro där det finns en myckenhet av rymd och vidd. Hav och himmel möts både i naturen och församlingens liv. Vi vill vara en öppen gemenskap för tro, hopp och kärlek för oss som bor här och alla er som gästar oss.


PASTORSKANSLIET OCH DIAKONIBYRÅN  FINNS PÅ PARKGATAN 7
(församlingshemmets övre våning)
Pastorskansliet är öppet vardagar 9-12 (telefontid också 13-15.30).Tel: 040-6456588
Diakonibyrån är öppen må-on  tel: 040-5324797.

 

 

 
 

Flera händelser finns i händelsekalendern!